dagindeling

SONY DSCGedurende de dag wordt je geroepen door de huisbel.
We staan om half acht op. Om acht uur beginnen we met de dagopening. We maken het lijf wakker, richten de aandacht op de dag die voor ons ligt en zingen. Om half negen is er een ontbijtbuffet.

Het programma start om half tien met twee ochtendsessies onderbroken met een pauze. Veelal eerst een gedeelte rond het Talentenspel gevolgd door een gedeelte rond zingen en stembevrijding.

Tussen één en twee uur is er een Italiaanse pranzo (middagmaaltijd) met pasta e.a. heerlijkheden uit de streek.

’s Middags is er een per dag gevarieerd programma. We gaan in elk geval één keer een wandeling in de bergen maken. Tijdens het programma zullen we ook het dorp Monte San Martino bezoeken en laten we hier en daar een bezinkingspauze vallen.

Van zeven tot half negen is er een Cena (avondmaaltijd) en ’s avonds een lichte avondbezigheid. We zijn steeds alert op wat er nodig is. De flexibiliteit in het programma is groot en we laten e.e.a. ook afhangen van onze bevindingen op het moment zelf. Er is voldoende tijd in het programma om te genieten van de prachtige omgeving.